Agentschap Onroerend Erfgoed

ID : 501

Afkorting:
Actortype: organisatie
URI:
Telefoon werk: 25531650
Email werk: info@onroerenderfgoed.be
Email werk: info@vioe.be
Email werk: onroerenderfgoed@vlaanderen.be
Url website: http://www.onroerenderfgoed.be/
Adres: Havenlaan 88 - 5 1000 Brussel BE
Opmerkingen:

Erkenningen

Erkenningsnummer Erkenningstype Erkenningshouder
OE/ERK/Archeoloog/2015/00001 rechtspersoon Agentschap Onroerend Erfgoed